GODZINY TRWANIA LEKCJI
W związku z wysokimi temperaturami – od dnia 07-06-2019 r.(piątek) do odwołania-dyrektor LOMS podjął decyzję o skróceniu zajęć lekcyjnych, które będą odbywały się wg poniższego harmmonogramu:

Lekcja Godziny Przerwy
1. 800- 830   830 -840    (10 min)
2. 840- 910   910 -920      (10 min)
3. 920- 950 950 -1000      (10 min)
4. 1000- 1030 1030 -1040   (10 min)
5. 1040- 1110 1110 -1120   (10 min)
6. 1120- 1150 1150 -1200   (10 min)
7. 1200- 1230 1230 -1240   (10 min)
8. 1240- 1310 -

Rekrutacja rozpoczyna się 13 maja 2019 r. Poniżej harmonogram tegorocznej rekrutacji:

1. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
Rejestracja kandydatów na stronie www.pila.edu.com.pl. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Szkoła, którą kandydat wybierze jest szkołą pierwszego wyboru.


2. od 13 maja do 31 maja 2019 r., do godz. 15.00:
Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru formularza rekrutacyjnego, który zostanie wygenerowany po wpisaniu wszystkich. Formularz musi być podpisany przez rodzi-ców/prawnych opiekunów kandydata


3. od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
Zmiana wyboru preferencji (zmiana wyboru szkoły, kolejności oddziałów


4. do 25 czerwca 2019 r., do godz. 15.00:
Uzupełnienie formularza rekrutacyjnego na stronie www.pila.edu.com.pl (oceny na świadectwie, wynik egzaminu, szczególne osiągnięcia) oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru: potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz kwestionariusza (dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA)


5. 16 lipca 2019 r., godz. 10.00:
Informacja o wynikach rekrutacji na stronie www.pila.edu.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w szkole


6. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00:
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminów) Brak złożenia oryginałów dokumentów oznacza rezygnację ze szkoły


7. 25 lipca 2019 r.:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych


8. po 25 lipca 2019 r.: rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy!!!

 

 SPRAWOZDANIE

prawe2

prawe1

Nasi partnerzy

logosms

Jeśli na boisku czujesz się jak ptak, to poczuj, jak wspaniale jest latać
i fruń, jak najwyżej po marzenia.

Arek Gołaś
holy bible